4 மீனவர்களும் கரை திரும்பவில்லை

4 மீனவர்களும் கரை திரும்பவில்லை (Arjuna TV)

மணமேல்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் கடற்கரையில் இருந்து கடந்த 4ம் தேதி நாட்டுப்படகில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். மறுநாள்

AD

Skip to toolbar