15ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் புது வெள்ளம் கண்ட வெள்ளலூர் குளத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக 1001மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

15ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் புது வெள்ளம் கண்ட வெள்ளலூர் குளத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக 1001மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் 71வது வார களப்பணி கோவை,ஜுன்.17- 15ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் புது வெள்ளம் கண்ட வெள்ளலூர் குளத்தில்

Skip to toolbar