விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.20.5 லட்சம் மதிப்புடைய 582 கிராம் தங்கம் சென்னை விமானநிலையத்தில் பறிமுதல்

விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.20.5 லட்சம் மதிப்புடைய 582 கிராம் தங்கம் சென்னை விமானநிலையத்தில் பறிமுதல்,#Arjuna Tv

குவைத் மற்றும் இலங்கையிலிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.20.5 லட்சம் மதிப்புடைய 582 கிராம் தங்கம் சென்னை

Skip to toolbar