ரூ.35 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மூடு பலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் பணிக்கான பூஜை

ரூ.35 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சாலை

கோவை தெற்கு தொகுதிக்குட்பட்ட 84 வது வார்டு பாளையன்தோட்டம் பகுதியில் ரூ.35 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சாலையை பொதுமக்கள்

ரூ.35 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மூடு பலகையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் திரும்பக்கட்டுதல் பணிக்கான பூஜை

(கோவை அதிரடியான நிருபர் ராஜ்குமார்) 68 வது வார்டுக்குட்பட்ட நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு கிழக்கு பகுதியில் ரூ.35 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மூடு