மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாரத்தான் போட்டி கோவையில் ட்ரீம் ட்ரீ இந்தியன் மற்றும் அக்னி சேர்ந்து நடத்தினர்.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாரத்தான் போட்டி கோவையில் ட்ரீம் ட்ரீ இந்தியன் மற்றும் அக்னி சேர்ந்து நடத்தினர்.

(கோவை நிருபர் ராஜ்குமார்) மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாரத்தான் போட்டி கோவை,ஆக.19- மாற்றுத் திறனாளிகளின் வாழ்வில் மாற்றத்தை உண்டாக்கும் முயற்சியாக கோவையில்

Skip to toolbar