பிரேமா மருத்துவமனையின் நர்சிங் கல்லூரி சார்பில் தமிழர் திருவிழாவான பொங்கல் விழா

பிரேமா மருத்துவமனையின் நர்சிங் கல்லூரி சார்பில் தமிழர் திருவிழாவான பொங்கல் விழா

பிரேமா மருத்துவமனையின் நர்சிங் கல்லூரி சார்பில் தமிழர் திருவிழாவான பொங்கல் விழா மாணவர்களால் கொண்டாடப்பட்டது .

AD

Skip to toolbar