சர்தார் வல்லபாய் படேல் 143 வது பிறந்த நாள் விழா

சர்தார் வல்லபாய் படேல் 143 வது பிறந்த நாள் விழா

சர்தார் வல்லபாய் படேல் 143 வது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் தேசிய ஒற்றுமை தினம் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்