இடிவிழுந்து மரம் எறிந்த நிலை

இடிவிழுந்து மரம் எறிந்த நிலை

ஊட்டி தாவிரவியல் பூங்காவில் பழமையான மரத்தின் மீது இடிவிழுந்து எரிந்ததால் பரபரப்பு……. நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் உலக புகழ் பெற்ற

Skip to toolbar