ஆள் கடத்தல் பேர்வழி என்று செந்தில் பாலாஜியை சொன்ன ஸ்டாலின் இன்று அவரை அரவக்குறிச்சி வேட்பாளராக அறிவித்து உள்ளார்.

ஆள் கடத்தல் பேர்வழி என்று செந்தில் பாலாஜியை சொன்ன ஸ்டாலின் இன்று அவரை அரவக்குறிச்சி வேட்பாளராக அறிவித்து உள்ளார்.

ஆள் கடத்தல் பேர்வழி என்று செந்தில் பாலாஜியை சொன்ன ஸ்டாலின் இன்று அவரை அரவக்குறிச்சி வேட்பாளராக அறிவித்து உள்ளார். அரவக்குறிச்சி:

Skip to toolbar