ஆன்மிக நம்பிக்கையில் ஒரு அங்கமாக திகழும் நாகலிங்க பூக்கள்

ஆன்மிக நம்பிக்கையில் ஒரு அங்கமாக திகழும் நாகலிங்க பூக்கள்

பக்தர்களின் ஆன்மிக நம்பிக்கையில் ஒரு அங்கமாக திகழும் நாகலிங்க பூக்கள், குன்னூர் பர்லியாரில் உள்ள மரங்களில் பூத்து குலுங்குகின்றன. பூஜை,

Skip to toolbar