அரசு மருத்துவமனையில் மருந்துகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் கணக்குகள் குறித்து மருத்துவமனை அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

அரசு மருத்துவமனையில் மருந்துகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் கணக்குகள் குறித்து மருத்துவமனை அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை பொது நிறுவனங்கள் குழு 2018 – 2019, குழு தலைவர் எஸ் செம்மலை அவர்களது தலைமையில்,

Skip to toolbar