அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை அழைத்து டைல்ஸ் கற்களை துப்புரவு பணியாளர்கள் ஏற்றிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சி

அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை அழைத்து டைல்ஸ் கற்களை துப்புரவு பணியாளர்கள் ஏற்றிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சி

விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை அழைத்து செல்லும் ஸ்டெச்சரில், டைல்ஸ் கற்களை துப்புரவு பணியாளர்கள் ஏற்றிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை

Skip to toolbar