விளையாட்டு

சென்னையில் மிக பிரமாண்டமான உடற்பயிற்சி நிலையம்.

(சென்னை நிருபர் உதயா) செ ன்னையில் மிக பிரமாண்டமான உடற்பயிற்சி நிலையம். சென்னை .06.07.2018. சென்னை சிந்ததிரிப்பேட்டை சுவாமி நாயக்கன்

புதிய கபாடி கழகத்தின் முதலாவது பொதுக்குழு கூட்டம். (அர்ஜுனா அவார்டு)

(கோவை அதிரடியான நிருபர் ராஜ்குமார்) கோவை மாவட்டம் புதிய கபாடி கழகம் சார்பில் பொதுக்குழு கூட்டம் கோவை,ஜுலை.1- கோவை மாவட்டம்

எம் ஆர் எப் 3 வது சூப்பர் கிராஸ் பைக் சேம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் கோவை கொடீசிய மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

(கோவை அதிரடியான நிருபர் ராஜ்குமார்) கோவை 19 வது தேசிய அளவிலான எம் ஆர் எப் 3 வது சூப்பர்