மருத்துவம் – Page 3 – ARJUNA TV

மருத்துவம்

சர்வதேச தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு குறித்து சுகாதாரத்துறை செயலர் திரு. ராதாகிருஷ்ணன் பாடல் வெளியீடு & மருத்துவர்களின் கலந்தாய்வு கூட்டம்

சர்வதேச தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு குறித்து சுகாதாரத்துறை செயலர் திரு. ராதாகிருஷ்ணன் பாடல் வெளியீடு & மருத்துவர்களின் கலந்தாய்வு கூட்டம் தாய்ப்பாலின்

63 வயது பெண்ணிற்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது

தமிழகத்தில் முதல் முறையன் பழநி பாலாஜி பெர்டிலிட்டி சென்டர்.அதி நவீன சிறப்பு வாய்ந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சையில் 63 வயது பெண்ணிற்கு

tttttttt