மருத்துவம்

அண்ணாநகரில் தனது அதிநவீன மையத்தை டாக்டர். அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனை துவங்கினர்…

  சென்னை அண்ணாநகரில் அதிநவீன மையத்தை திறந்துள்ளது டாக்டர். அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனை குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர். அமர் அகர்வால்

எதிர்காலப் புற்றுநோய்க்குறி அறிதல் & கண்காணிப்பிற்கு புதிய நம்பிக்கை

சென்னையில் முதல் முறையாக புற்றுநோய் சிகிச்சையில் தனிப்பட்ட மருந்து தொடர்பான புற்றுநோய்க் கருத்தரங்கு ·         புற்றுநோய்க்குறி அறிதலின் நவீன முறைகள் மற்றும்

AD

Skip to toolbar