மருத்துவம்

வள்ளியம்மை பொறியியற் கல்லூரி 13-வது பட்டமளிப்பு விழா

வள்ளியம்மை பொறியியற்கல்லூரியானது மதிப்புமிக்க எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி குழுமங்களின்; 16 கல்வி நிலையங்களுள்; ஒன்றாக வள்ளியம்மை அறக்கட்டளையின் கிழ் இயங்கி வருகிறது. 

இரு சிறுநீரகங்களிலும் கல் அடைப்பால் அவதிப்பட்ட நான்கு வயதுக் குழந்தைக்கு ஆர்.ஜி ஸ்டோன்

சென்னை, 16 மே 2017: இந்தியாவின் முன்னணி சிறுநீரகவியல் மற்றும் லேப்ராஸ்கோப்பிச் சங்கிலித் தொடர் மருத்துவமனையான, ஆர்.ஜி ஸ்டோன் யுராலஜி

ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை

ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைப்பெற்ற சிரப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில் மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை வையாபுரிக்கு முது முனைவர்

Skip to toolbar