முகப்பு

மாணிக்க மாணவர்கள் தேர்வு செய்து அவர்களின் வாழ்வாதாரம்

 அரசு பெண்கள் உயர் நிலைப் பள்ளி சிறுவந்தாடு மாணிக்க மாணவர்கள் தேர்வு செய்து அவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயர்த்தும் வகையில் பள்ளியில்

72வது அம்மா பிறந்த நாள் விழா கெளரிவாக்கம், சிவகாமி நகரில் கொண்டாடபட்டது.

இன்று 72வது அம்மா பிறந்த நாள் விழா கெளரிவாக்கம், சிவகாமி நகரில் கொண்டாடபட்டது. அனமப்பு: 15வது வார்டு, C.V. சம்பத்

மாண்புமிகு_இதயதெய்வம்_அம்மா #அவர்களின்_72_ஆம்_ஆண்டு_பிறந்த #நாளை_முன்னிட்டு_191_வது_வட்டம் #ஜல்லடியன்பேட்டையில் #புதுநகரில் #நகரில் #அன்னதானம் #பிரியாணி மிக சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது

#மாண்புமிகு_இதயதெய்வம்_அம்மா #அவர்களின்_72_ஆம்_ஆண்டு_பிறந்த #நாளை_முன்னிட்டு_191_வது_வட்டம் #ஜல்லடியன்பேட்டையில் #புதுநகரில் #நகரில் #அன்னதானம் #பிரியாணி மிக சிறப்பாக வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் அனைத்து கழக தோழர்களும்

ஸ்ரீ சங்கர்லால் சுந்தர்பாய் ஷசுன் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியில் விஸ்காம் துறையினரால் மீடியா ஃ பெஸ்ட் எனும் கல்லூரிகளுக்கான போட்டி

        சென்னைத் தியாகராயநகரிலுள்ள ஸ்ரீ சங்கர்லால் சுந்தர்பாய் ஷசுன் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியில் விஸ்காம் துறையினரால்

AD

Skip to toolbar