முகப்பு

சென்னையின் அதிகக் கவரச்சியான பிராண்ட்கள் பட்டியலில் டிவிஎஸ் (இரு சக்கர வாகனங்கள்) 1ஆவது, ஐடிசி 2ஆவது, எல்ஜி (தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள்) 3ஆவது இடங்களைப் பிடித்தன

இந்தியாவின் அதிக கவர்ச்சியான பிராண்ட்கள் அறிக்கை 2018 (ஏம்ஏபி 2018) 5ஆவது எடிஷனில், நுகர்வோர் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப, டிஆர்ஏவின் பிராண்ட்

என்எல்சி நிறுவனத்தை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினர்

என்எல்சி மூன்றாவது சுரங்கத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதை கைவிடக் கோரி மக்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் போராட்டம் நடத்தி வந்த என் எல்