முகப்பு

தாம்பரம் தனலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாம்

தாம்பரம் தனலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாம்  18.02.2017 அன்று நடைபெற்றது. இதனை கல்லூரியின் தாளாளர் டாக்டர் வி.பி.இராமமூர்த்தி

மினி வேன் மற்றும்  மினி டிரக்கை மகேந்திரா அறிமுகம் செய்துள்ளது

​ ·         பயணிகள் பிரிவில் 4 புதிய தயாரிப்புகள் ·         சரக்கு பிரிவில் 3 புதிய தயாரிப்புகள் ·         இதன்மூலம் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களாக மொத்தம் 11தயாரிப்புகளை வழங்கி சுப்ரோ

Skip to toolbar