கல்வி

SRM அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம் காட்டாங்குளத்தூர் பேராசிரியர் சந்தீப் சஞ்செட்டி இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களின் சங்கத்தின் தலைவராகப் பொறுப்போற்றார்!

SRM அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம் காட்டாங்குளத்தூர் பேராசிரியர் சந்தீப் சஞ்செட்டி இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களின் சங்கத்தின் தலைவராகப் பொறுப்போற்றார்! புதுடெல்லியிலுள்ள

மனக்கணக்கு போட்டி தேசிய அளவில் சென்னையில் பிரமாண்டமாக நடந்தது. போட்டியினை அமைச்சர் ஜெயகுமார் தொடங்கி வைத்தார்.

(சென்னை நிருபர் நெல்சன்) சென்னையில் இந்தியன் அபாகஸ் நடத்திய 2 ஆயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்ற தேசிய அளவிலான மனக்கணக்கு போட்டி

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் 25-ம் ஆண்டு வெள்ளிவிழா

(கோவை அதிரடியான நிருபர் ராஜ்குமார்) கோவை, ஜுன்.29- கோவை பொறியியல் கல்லூரிகளில் பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு என்று ஒரு தனித்துவம் உண்டு.

சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் காரை உருவாக்கிய மணாவர்க்கு.ஸ்ரீசாய்ராம் கல்விக் குழுமத்தின் தலைவர்.சாய்பிறகாஷ் முதல் பரிசு வழங்கினார்.

இந்தியா அளவில் பொறியியல் தொழில் நுட்ப கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கான போட்டியில்.சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் காரை உருவாக்கி.முதல் பரிசு