கல்வி

SRM Hotel presents Kerala food festival

இறைவனின் சொந்த நாடென்று அழைக்கப்படும் கேரளா உணவின் பாரம்பரியத்தை சற்றும் அழிக்காமல் அல்லது தனக்கென்று உரிய மகத்துவத்தை குறைக்காமல் அதை

வள்ளியம்மை பொறியியற் கல்லூரி 13-வது பட்டமளிப்பு விழா

வள்ளியம்மை பொறியியற்கல்லூரியானது மதிப்புமிக்க எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி குழுமங்களின்; 16 கல்வி நிலையங்களுள்; ஒன்றாக வள்ளியம்மை அறக்கட்டளையின் கிழ் இயங்கி வருகிறது.