மாவட்ட செய்திகள்

​ரேசன் சர்க்கரை விலை உயர்வு

ரேசன் சர்க்கரை விலை உயர்வு நவ.1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு. நியாயவிலைக் கடைகளில் விற்கப்படும்

*இமய மலையில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இணைந்து கட்டும் ஸ்ரீ பாபாஜி தியான மண்டபம்*

*இமய மலையில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இணைந்து கட்டும் ஸ்ரீ பாபாஜி தியான மண்டபம்* சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின்

23.10.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த விலை

சென்னை: கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின் இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது. விலை ஒரு குவிண்டால் (100