சினிமா

நடிகர் ஆரி அவர்களின் நம் தாய்மொழியில் கையெழுத்திடுவோம் போஸ்டர் வெளியீடு!

https://youtu.be/vt2tIn9a8lg நடிகர் ஆரி அவர்களின் நம் தாய்மொழியில் கையெழுத்திடுவோம் போஸ்டர் வெளியீடு!   உலகிற்கே தாய்மொழி நம் தமிழ்மொழி. ஆனால்