சினிமா

பிரபல கல்வி நிறுவனமான “வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்”திரு.நாசர் அவர்களுக்கு அவரது கலைச் சேவையைப் பாராட்டி “டாக்டர் பட்டம்”

நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் அவர்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் ! வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் வழங்குகிறது பிரபல கல்வி நிறுவனமான “வேல்ஸ்

AD

Skip to toolbar