40,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆதிகால ‘சிங்க மனிதர்,

ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு பழங்கால குகையை 1939-இல் இரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டியபோது கிடைத்த மாமூத் யானையின் தந்தத்தின் துண்டுகளை ஒன்றாகப் பொருத்தியபோது அதில் ஒரு ‘சிங்க மனிதரின்’ உருவம் கிடைத்தது.

40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆதி மனிதர்களால் செய்யப்பட்ட அந்த உருவம் ஏன் சிதைக்கப்பட்டு, புதைக்கப்பட்டது என்று தெரியவில்லை.


Related News

Comments are Closed

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin