23.10.2017 பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணெய் வகைகள் மொத்த விலை

சென்னை:

கீழ்க்காணும் பருப்பு மற்றும் மாவு, எண்ணைய் வகைகளின்

இன்றைய மொத்தவிலை விபரம் தரப்பட்டுள்ளது.

விலை ஒரு குவிண்டால் (100 kg) அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

துவரம் பருப்பு ரூ. 7,000
உளுந்து பருப்பு ரூ 7,500
பாசிப் பயறு ரூ. 7,000
பச்சைப் பயறு ரூ. 6,900
சர்க்கரை ரூ, 4,000
கோதுமை ரூ 2,500
மைதா (90 கிலோ) ரூ. 2,600
சுஜி (90 கிலோ) ரூ. 3,200

நிலக்கடலை பருப்பு (80 கிலோ) ரூ.4300 / 4360
கடலை எண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,170
நிலக்கடலை புண்ணாக்கு (80 கிலோ) ரூ. 1975
நல்லெண்ணெய் (10 கிலோ) ரூ. 1,350
விளக்கெண்ணெய் (100 கிலோ) ரூ. 11,300
தேங்காய் எண்ணெய் (15 கிலோ) ரூ. 2,700.00 / 3030.00
வனஸ்பதி (15 கிலோ) ரூ. 1,220.00


Related News

Comments are Closed

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin