எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி(XPS) வசதியைத்தொடங்கி வைத்தல் எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிபற்றியகருத்தரங்கம்

நானோடெக்னாலஜி ஆராய்ச்சி மையம் (NRC)

SRM அறிவியல்மற்றும்தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம்

எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி(XPS) வசதியைத்தொடங்கி வைத்தல்
எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிபற்றியகருத்தரங்கம்

எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி (XPS) வசதி தற்பொழுது காட்டாங்குளத்தூரில் அமைந்துள்ள SRM அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.இக்கல்வி நிறுவனத்தில்,ஹை-ரெசல்யூசன் டிரான்ஸ்மிசன் எலக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப் (High Resolution Transmission Electron Microscope,HRTEM),ஃபீல்டு எமிசன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப் (Field Emission Scanning Microscope, FESEM),வைப்ரேட்டிங் சாம்பிள் மேக்னோட்டோமீட்டர் (Vibrating Sample Magnetometer,VSM), எக்ஸ்ரே டைபிராக்டோமீட்டர் (X-ray Diffractometer, XRD), ஸ்கேனிங்ப்ரோப்மைக்ராஸ்கோப், (Scanning Probe Microscope,SPM),கேஸ்-குரோமடோகிராபிமாஸ்ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி(Gas Chromatography Mass-Spectrometry -GCMS),ஹை-ரெசல்யூசன் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி( High Resolution mass Spectometry, HRMS), நியூக்கிளியர் மேக்னடிக் ரெசனன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, NMR-500MHZ), முதுகெலும்பை ஆய்வு செய்யும் ஆறு அச்சுகள் கொண்ட இயந்திரம்(Six Axis Modular spine Testing Machine) மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டிற்கு உதவும் உயரிய திறன்கணினி(Super Computer)உள்ளிட்டஆராய்ச்சி வசதிகள் உள்ளன. வேதியியல்பகுப்பாய்வுக்கானஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி(XPS)என்பதுபரவலாகப்பயன்படுத்தப்படும்மேம்பட்டமேற்பரப்புபகுப்பாய்வுநுட்பம். இதுரசாயனக் கூறு, இரசாயனநிலைமற்றும்இரசாயனப்பிணைப்புதகவலைஅனைத்துப்பொருட்களின்மேற்பரப்புகளிலிருந்துவழங்குகிறது.இந்தவசதியானது 4.03 கோடிசெலவில்SRM கல்வி நிறுவனத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
24-04-2019 அன்று, புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடத்தின்இயக்குநர்டாக்டர்டி.கே. ஆஸ்வால்அவர்கள் XPS வசதியைத்திறந்துவைத்தார். மேலும், எக்ஸ்-ரேஃபோட்டோஎலக்ட்ரான்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி தொடர்பான கருத்தரங்கில்ஆய்வு மாணவர்களுக்கும், புலம் சார்ந்தவர்களுக்கும் இதுபற்றிஉரையாற்றினார்.தொடர்ந்து அவர், SRMIST இல் XPS வசதிகளைநிறுவுவதன் மூலம்சோலார்செல்கள், லித்தியம்-அயன்பேட்டரிகள், தெர்மோஎலக்டிரிக்ஸ், மின்னணுசாதனங்கள் (உணரிகள், டிரான்சிஸ்டர்கள், ஒளி உணரிகள்மற்றும்ஒளிஉமிழும்டையோடுகள்) மற்றும்நானோபடிகங்கள் (காற்றுவடிகட்டிகள், வினையூக்கி)போன்ற துறைகளில் ஆராய்ச்சி புரியும் ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், அறிவியலறிஞர்கள் முழுஆற்றலுடன் மேம்பட்ட ஆய்வினை மேற்கொள்ள வழி அமைக்கும்,அணுக்களின்இரசாயனநிலைமற்றும் பருப்பொருட்களின்கட்டமைப்பைநுட்பமாகப்புரிந்துகொள்ள உதவும் என்றும். இதன் மூலம் ஆய்விதழ்களில் வரும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் காப்புரிமைகள் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்றும் கூறினார்.

SRMIST-யின்இயக்குநர் முனைவர் சி. முத்தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் குறிப்பிடும்பொழுது, ஐ.ஐ.டி. சென்னை போன்ற உயர்தரமிக்க கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ளதைவிடவும் மேம்பட்ட ஸ்கேனிங் XPS மைக்ரோப்ரோப் (ScanningXPS Microprobe) மற்றும்அல்ட்ரா வைலட்ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி (UPS) என்ற சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட XPS இயந்திர வசதி தற்பொழுது SRMIST-யில் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்றார். மேலும் அவர், சுற்றுச்சூழல்மாசுபாடு (வாகனஉமிழ்வுஅல்லதுநீர்மாசுபாடு), தொழில், ஆற்றல் உருவாக்கம் மற்றும்சேமிப்பு, சுகாதாரபராமரிப்பு, மருந்து துறை, எண்ணெய்சுத்திகரிப்புநிலையங்கள்ஆகியவற்றில்உள்ள பொருட்களின் மேற்பரப்புமாசுபடுதல்மற்றும்இரசாயனநிலைபோன்றபலதொழில்துறைசிக்கல்களை XPS வசதியைக் கொண்டு கண்டறியலாம் என்றார்.
இதுபோன்ற மேம்பட்டநுட்பங்களைக்கொண்டுஇளங்கலைமற்றும்முதுகலைப்பட்டதாரிமாணவர்களுக்கானசெயல்பாட்டுமற்றும்பகுப்பாய்வுபயிற்சிகளை அவர்களது பாடத்திட்டத்தில் வழங்குவதன்மூலம், ஆராய்ச்சிமற்றும்தொழில்துறைகளில்சிறந்துவிளங்க வாய்ப்பாக அமையும்.
இந்த XPS வசதியைமற்றகல்விநிறுவனங்களின்ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணையம் மூலம் முன்பதிவு செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ளமுடியும். மேலும் நாட்டிலுள்ள அனைத்து கல்லூரிகளின்ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும்ஒவ்வொருபருவத்திலும்பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம்பயிற்சியளிக்கப்படும்.

AD

Skip to toolbar