ஸ்ரீ கருப்பராயன் திருக்கோவிலில் பக்தர்களுக்கு சந்தனக்காப்பு அலங்காரம்

கோவை, சுங்கம் சிந்தாமணி பின்புறம் உள்ள ரூபா நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ செல்வவிநாயகர் ஸ்ரீ கருப்பராயன் திருக்கோவிலில் பக்தர்களுக்கு சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த விநாயகர் .

Skip to toolbar