கேரளா முதல்வரின் நிவாரண நிதிக்கு நடிகர்கள் சூர்யா – கார்த்தி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்குகிறார்கள் !!! – ARJUNA TV

tttttttt