கடும் குளிர் காரணமாக டெல்லியில் உள்ள துவக்க பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

கடும் குளிர் காரணமாக டெல்லியில் உள்ள துவக்க பள்ளிகளுக்கு ஜனவரி 21-ம் தேதி முதல் 23-ம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

AD

Skip to toolbar