இளைஞர்களுக்கான சுயவேலை வாய்ப்பு திட்டம்

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில்
இன்று நடைபெற்ற தாட்கோ அலுவலகத்தின் சார்பின் இளைஞர்களுக்கான சுயவேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலம் ரூ 2.25 லட்சம் மானியத்தில் லோடு வாகனத்தினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் J.இன்னசென்ட் திவ்யா வழங்கினார்,

V. #BALAMURUGAN #9381811222

Skip to toolbar