கோ கோ கோலா நிறுவனம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நஷ்ட ஈடு

கோ கோ கோலா நிறுவனம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்க மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றகோரி கேரளா மந்திரி ‌கிருஷ்ணன்குட்டி வீடு நோக்கி மக்கள் பேரணி வண்டிதாவலம் துவங்கி சித்தூர் ரோட்டில் நடைபெற்றது….

V. #BALAMURUGAN #9381811222

Leave a Reply

Skip to toolbar