ஏஜிஎஸ் நிதி பள்ளியில் கைப்பந்து jonas நடைபெற்றது

ஆலந்தூரில் ஆலந்தூரில் உள்ள ஏஜிஎஸ் நிதி பள்ளியில் கைப்பந்து jonas நடைபெற்றது அப்பள்ளியில் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் கலந்து கொண்டன இதில் சூப்பர் சீனியர் வெற்றி பெற்றனர்

Skip to toolbar