கார் தயாரிப்பை தொடர்ந்து தற்போது விமான பாகங்கள் தயாரிக்கும் பணியை தொடங்கியது

ஆட்டோ மொபைல் வளர்ச்சிக்கு
தொடர்ந்து அதிமுக பல
திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது
– அமைச்சர் எம்.சி சம்பத்

கார் தயாரிப்பை தொடர்ந்து
தற்போது விமான பாகங்கள்
தயாரிக்கும் பணியை
தொடங்கியுள்ளோம் – அமைச்சர்
எம்.சி சம்பத்

V. #BALAMURUGAN 9381811222

Arjunatv.in

Skip to toolbar